Formularz wyceny

Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza. Im więcej informacji otrzymamy tym dokładniejsza będzie wycena. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką jest obowiązkowe i stanowi podstawę do sporządzenia wyceny ściany wspinaczkowej.

Dane zleceniodawcy

Szczegóły zapytania

Parametry geometryczne ściany

Specyfika użytkowania ściany wspinaczkowej

Wyposażenie ściany wspinaczkowej: *

Przeszkolenie obsługi wraz z uzyskaniem uprawnień operatora ścianki wspinaczkowej *

 tak nie

W miarę możliwości prosimy o dołączenie zdjęć (.jpg, .gif, .bmp) oraz rysunków technicznych miejsca instalacji. (.pdf, .dwg lub inne).

Wybierz
Wybierz
Wybierz
Wybierz
Wybierz
Wybierz
Wybierz
Wybierz
Wybierz
Wybierz
Wybierz
Wybierz
Dodaj zdjęcie